RUB VS KAR

RUB:

Sanjay MS, Sonu Yadav R, Vijay M, Ganapati Chandrasekar, Suresh Kumar S, Aravind S, Vignesh L, Chandrasekar DT, Mani Bharathy K, Saravana Kumar P, Thillak RS, Indrajith B, Bharat Shankar K, Vignesh K, Sai Kishore R,Poiyamozhi M, Aditya Ganesh, R Sathyanarayan, Aditya Barooah, K Mukunth, Neyan Shyam Kangayan, Rathnam AVR, Rooban Raj.

KAR:

Dinesh Karthik, Anirudha Srikkanth (captain), Yo Mahesh V, Kavin R, Surya Prakash L, Lakshman V, Aaditya V, Kishan Kumar S, Maan K Bafna, Ashwath Mukunthan, Swaminathan S, Ganesh S, Srinivasan R, Rajkumar R, Mohan Prasath S, Shajahan M,A Karippuswamy, Sunil Sam, RD Ashwin Kumar, Abhinav Vishnu, Ashwin Balaji.

Venue/Pitch:

NPR College Ground, Dindigul

Pitch  will support  bowlers  specially  spinners

Team News:

RUB:

Murali Vijay,Bharat Shankar will open the inning for RUB.

Baba Indrajeet,Suresh Kumar,K Mani will handle  middle  order batting.

C Ganpathy,MS Sanjay will handle late hitting duty .

Kannan Vignesh,R Sai Kishore,MS Sanjay will  handle  spin  duty.

C Ganpathi,R Sonu Yadav,L Vignesh will  handle  pace  duty.

KAR:

Srikant Aniruddha,V Aditya will open inning for  team.

Rajhamany Srinivasan,M Bafna,R Kavin/Dinesh Karthik will handle  middle  order batting.

M Shajahan,R Rajkumar will handle  late hitting duty.
S Mohan Prasath,Swaminathan S will handle  spin duty.

R Rajkumar ,Yo Mahesh,Ashwath Mukumthan will handle  pace  duty  for  team.

last matches  performance:

RUB:

Bharath Shankar-39,23,24,11,29,51,69

Baba Indrajith-14,53,3,3,17*,50*,26

S Aravind-19,1,0,2

Chandrasekar Ganapathy-5(0w),26*(5w),1(0w),1(1w),(2w),27*(1w),3*(1w)

K Mani Bharathi-3,10,22,33,26,6

Suresh Kumar-45*,74,(0w),35,22,(3w),42*,(0w),0,(1w),7(0w)

Vasanth Saravanan-10,52,23*

R Sonu Yadav-30*(1w),0*,(1w),21,(0w),1(2w),(0w),(2w),(2w)

MS Sanjay-11(2w),(0w),(0w),28*(1w),(1w),(0w),(0w)

Kannan Vignesh-(1w),(2w),(0w),(1w),(1w),(0w),(2w)

Lakshmi Narayanan-(2w),(0w),(0w),(1w)

Dakshinamoorthy Kumaran-(2w),(0w),(2w),(2w),(0w)

DT Chandrasekar-(0w),(1w)

KAR:

Srikkanth Anirudha-27,93*,56,41,43,48,28

V Aditya-36,5,10,19,49,25,37

Maan Bafna-44(1w),24,(0w),31,(1w),7,(1w),20,(0w),17(1w),7(1w)

L Suryaprakash-7,8

R Kavin-2,5,6

Rajhamany Srinivasan-12,19*,19,2,5*,23,46*

M Shajahan-20,43*(0w),8,18,1,20

L Suryaprakash-

Yo Mahesh-(2w),(1w),(1w),(2w),(2w),(2w),(1w)

R Rajkumar-(0w),(1w),(2w),41*(1w),20(1w),(1w)

S Mohan Prasath-(0w),(2w),(1w),(3w),(0w),(1w),(0w)

S Swaminathan-(2w),(1w),(1w),(3w)

Velidi Lakshman-(2w),(1w)

S Kishan Kumar-(1w),(1w)

Ashwath Mukumthan-(5w),(0w),(0w)

Must  have  player:

Murli  Vijay,Bharath Shankar,Chandrasekar Ganapathy,R Sonu Yadav,Suresh Kumar,R Rajkumar,Srikkanth Anirudha,Maan Bafna,Yo Mahesh,R Sai Kishore

C/Vc  Choice:

Murli  Vijay,Bharath Shankar,Chandrasekar Ganapathy,Srikkanth Anirudha

Probable playing11:(In batting order):

RUB:

Bharath Shankar,M Vijay, Baba Indrajith,Suresh Kumar,K Mani Bharathi,Chandrasekar Ganapathy,R Sonu Yadav, MS Sanjay,R Sai Kishore, Kannan Vignesh,L Vignesh(Risky)

V Aditya, Srikkanth Anirudha, Rajhamany Srinivasan, Maan Bafna, M Shajahan, R Kavin/Dinesh Karthik, S Swaminathan, Ashwath Mukumthan, Yo Mahesh, R Rajkumar, S Mohan Prasath